Thanh đường Gamosa HVQY

Thanh đường Gamosa HVQY

Tiểu đường

Hiện nay trên thị trường có rất nhiều sản phẩm có tác dụng hỗ trợ điều trị tiểu đường có nguồn gốc từ các thảo dược...

248.000 VNĐ
Diabetna

Diabetna

Tiểu đường

Hiện nay trên thị trường có rất nhiều loại thực phẩm chức năng giúp ổn định đường huyết như Tiểu đường OB, DK-Betics Tra,...

110.000 VNĐ
Gamosa

Gamosa

Tiểu đường

Hiện nay trên thị trường có rất nhiều sản phẩm có tác dụng hỗ trợ ổn định đường huyết, giảm thiểu những biến chứng của...

270.000 VNĐ
Nanocurcumin

Nanocurcumin

Tiểu đường

Nanocurcumin là thuốc gì? Nanocurcumin có tác dụng gì? Thuốc có giá bao nhiêu? Nanocurcumin sử dụng như thế nào? ... Là những câu hỏi mà...

220.000 VNĐ
Aspartam OPC

Aspartam OPC

Tiểu đường

Hiện nay, trên thị trường có rất nhiều sản phẩm với tác dụng hỗ trợ điều trị bệnh tiểu đường như Aspartam OPC, Viên uống...

50.000 VNĐ