Bilgrel

Bilgrel

Thuốc Tim mạch

Hiện nay, trên thị trường có nhiều loại thuốc để điều trị các bệnh tim mạch như: Bilgrel, Clopistad, Dogrel SaVi,.... Tuy nhiên, với...

Liên hệ !
Pomatat

Pomatat

Thuốc Tim mạch

Hiện nay, trên thị trường có nhiều loại thuốc để điều trị bệnh tim mạch như: thuốc Isoptine 40mg, thuốc Cardioton, thuốc Pomatat,......

Liên hệ !
G5 Duratrix

G5 Duratrix

Thuốc Tim mạch

Hiện nay trên thị trường có rất nhiều thuốc điều trị dự phòng đột quỵ, xơ vữa động mạch do huyết khối gây nên như: Nefazan...

Liên hệ !
Clopias

Clopias

Thuốc Tim mạch

Hiện nay, trên thị trường có nhiều loại thuốc để điều trị bệnh xơ vữa động mạch như: thuốc Clopicure, thuốc Plavix, thuốc...

Liên hệ !
Infartan

Infartan

Thuốc Tim mạch

Hiện nay, trên thị trường có nhiều loại thuốc để điều trị bệnh xơ vữa động mạch như: thuốc Clopias, thuốc Pradaxa, thuốc...

Liên hệ !
Pfertzel

Pfertzel

Thuốc Tim mạch

Hiện nay, trên thị trường có nhiều loại thuốc để điều trị bệnh tim mạch như: thuốc Noklot, thuốc Vixam, thuốc Pfertzel,... Tuy nhiên,...

Liên hệ !
Nisten-F

Nisten-F

Thuốc Tim mạch

Hiện nay, trên thị trường có nhiều loại thuốc để điều trị bệnh lý tim mạch như: thuốc Tenafin, thuốc Tamiflu, thuốc Zinnat hay thuốc...

Liên hệ !
Trisova Tab.

Trisova Tab.

Thuốc Tim mạch

Hiện nay trên thị trường có rất nhiều thuốc và thực phẩm bảo vệ sức khỏe dùng cho người bệnh  như: Trisova Tab., Trimpol MR,...

Liên hệ !
Noklot

Noklot

Thuốc Tim mạch

Hiện nay trên thị trường có rất nhiều thuốc và thực phẩm bảo vệ sức khỏe dùng cho người bệnh như: Noklot, Ucyrin 75mg, Clopivir 75mg,...

Liên hệ !