Thuốc Olanxol

Thuốc Olanxol

Thuốc thần kinh

Hiện nay, trên thị trường có nhiều loại thuốc để điều trị bệnh tâm thần phân liệt và rối loạn tâm thần như: Zyprexa 10, Clozapyl...

Liên hệ !
Agicetam 800

Agicetam 800

Thuốc thần kinh

Hiện nay, trên thị trường có rất nhiều loại thuốc giúp phòng và điều trị các bệnh liên quan đến hệ thần kinh như thuốc Pregobin,...

Liên hệ !
Menelat 30

Menelat 30

Thuốc thần kinh

Hiện nay, trên thị trường có nhiều loại thuốc để điều trị bệnh lý về tim mạch Menelat 30, Ciprofibrate, Ranolazine,.... Tuy nhiên, với...

Liên hệ !
Somazina

Somazina

Thuốc thần kinh

Hiện nay, trên thị trường có rất nhiều loại thuốc điều trị các trường hợp tai biến mạch máu não, các di chứng thần kinh khác nhau...

Liên hệ !
Bagocit

Bagocit

Thuốc thần kinh

Hiện nay, trên thị trường có nhiều loại thuốc để điều trị chứng rối loạn lo âu và trầm cảm như thuốc: Bagocit 20, Feliz S 20,...

Liên hệ !
Thioridazin

Thioridazin

Thuốc thần kinh

Hiện nay, trên thị trường có rất nhiều loại thuốc hướng tâm thần khác nhau như thuốc Betahistine, thuốc Dogmatil, thuốc Thioridazin,…...

Liên hệ !
Duckeys

Duckeys

Thuốc thần kinh

Hiện nay trên thị trường có rất nhiều thuốc điều trị sau tai biến sọ não, đột quỵ như: Gliphalin, Gliatilin 1000mg/4ml, Alzheilin 400 mg,...

Liên hệ !
Olavex 5

Olavex 5

Thuốc thần kinh

Hiện nay, trên thị trường có nhiều loại thuốc để điều trị bệnh loạn thần như thuốc Olavex 5, thuốc Risperdal, thuốc Leponex, thuốc...

Liên hệ !
Neni 800

Neni 800

Thuốc thần kinh

Hiện nay, trên thị trường có nhiều loại thuốc để điều trị bệnh suy giảm dẫn truyền thần kinh như thuốc Neni 800, thuốc Neurocetam...

Liên hệ !
Neubatel

Neubatel

Thuốc thần kinh

Hiện nay, trên thị trường có nhiều loại thuốc để điều trị các bệnh lý về thần kinh như: thuốc GabaHasan 300, thuốc Myleran Plus...

Liên hệ !
Ovaba

Ovaba

Thuốc thần kinh

Hiện nay, trên thị trường có nhiều loại thuốc để điều trị các bệnh lý về thần kinh như: thuốc Gabantin 300 mg, thuốc Gabarica 400,...

Liên hệ !
Opelan-10

Opelan-10

Thuốc thần kinh

Hiện nay, trên thị trường có nhiều loại thuốc để điều trị các bệnh lý về thần kinh như: thuốc Olmed 5mg, thuốc SaVi Olanzapine 10,...

Liên hệ !