Cobimol

Cobimol

Thuốc hạ sốt, giảm đau

Hiện nay, trên thị trường có nhiều loại thuốc để điều trị triệu chứng sốt như thuốc Cobimol, thuốc Coldfed, thuốc Pacemin, thuốc...

Liên hệ !
Dolzero

Dolzero

Thuốc hạ sốt, giảm đau

Hiện nay trên thị trường có rất nhiều thuốc hạ sốt, giảm đau như: Hapacol sủi, Cataflam 50mg, Feparac, Dolzero,... Tuy nhiên với mỗi bệnh...

Liên hệ !
Lopenca

Lopenca

Thuốc hạ sốt, giảm đau

Hiện nay, trên thị trường có nhiều loại thuốc để điều trị giảm đau, kháng viêm như: thuốc Duonase, thuốc Coxicam 7,5mg, thuốc...

Liên hệ !
Debora 325

Debora 325

Thuốc hạ sốt, giảm đau

Hiện nay trên thị trường có rất nhiều thuốc giảm đau, hạ sốt như: Cataflam 50mg, Hapacol sủi, Feparac, Debora 325,... Tuy nhiên với mỗi...

Liên hệ !
Yuraf

Yuraf

Thuốc hạ sốt, giảm đau

Hiện nay, trên thị trường có nhiều loại thuốc để điều trị giảm đau, hạ sốt như: thuốc Hapacol 650 extra, thuốc Paraiv, thuốc Yuraf....

Liên hệ !
Paraiv

Paraiv

Thuốc hạ sốt, giảm đau

Hiện nay trên thị trường có rất nhiều thuốc có tác dụng giảm đau, hạ sốt dùng theo đường tiêm truyền như Paraiv, Infulgan, Rifaxon,......

Liên hệ !